Aanmelden reservelijst rookmelderactie

Voorwaarden

Aan de actie zijn enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet u woonachtig zijn in Marsdijk (Assen), moet – één van – u ouder zijn dan 70 en moet u wonen in een eigen woning die gebouwd is voor 2004. Deze woning moet verzekerd zijn bij Univé.