Aanmelden reservelijst rookmelderactie

Voorwaarden

Aan de actie zijn enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet u woonachtig zijn in Meppel, moet – één van – u ouder zijn dan 70 jaar en moet u wonen in een eigen woning die gebouwd is voor 2004. Deze woning moet verzekerd zijn bij Univé. Aanmelden kan tot woensdag 22 juni.