Veilig op weg

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Helemaal nu het steeds drukker op weg wordt. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de wegen zo veilig mogelijk blijven en kunnen we samen ongelukken voorkomen?

Univé Noord-Nederland zet zich in voor het voorkomen en beperken van risico’s, óók in het verkeer. Daarvoor werken we samen met onder meer Veilig Verkeer Nederland (VVN). Samen proberen we op verschillende manieren weggebruikers te wijzen op hun rol in het verkeer. Dat doen we door onder meer webinars over veiligheid op de fiets te organiseren, fietsverlichtingscontroles te doen en fietslampjes uit te delen, te helpen bij het praktisch verkeersexamen en initiatieven rondom Victor Veilig te steunen.